Nu finns reultatlistan från helgens tävlingar ute.